Christel Berghäll-Högström EMCC Finland ry:n hallituksen puheenjohtajaksi

Christel Berghäll-Högström on nimitetty hallituksen puheenjohtajaksi European Mentoring and Coaching Council (EMCC) Finland ry:hyn. EMCC Finland  on osa eurooppalaista EMCC järjestöä, joka toimii mentoroinnin ja coachingin kehittämiseksi ja laadun varmistamiseksi. Se keskittyy alan tutkimuksesta tiedottamiseen ja eettisten normien ja parhaiden käytäntöjen löytämiseen ja luomiseen sekä jäsentensä verkostoitumisen edistämiseen.