Christel Berghäll-Högström utnämnd till styrelseorförande för EMCC Finland

Christel Berghäll-Högström har utnämnts till styrelseorförande för European Mentoring and Coaching Council (EMCC) Finland.  EMCC Finland är en del av European Mentoring & Coaching Council, som är Europas ledande branchorganisation för aktiva mentorer och coacher, forskare och köpare av dessa tjänster.