Christel Berghäll-Högström utnämnd till styrelsemedlem in Board Professionals BFP Finland

Christel Berghäll-Högström är utnämnd till styrelsemedlem i Board Professionals BPF Finland ry:hyn. Board Professionals  är ett nätverk som fränjar diversitet i styrelser och högsta ledningen. Mer information på finska och engelska finns på nätverkets sida  www.boardprofessionals.fi